Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Yönetimi ve Çalışanları olarak;

 1. Misafirlerimizin istek, beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerini araştırmak, bu doğrultuda hizmeti planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,
 2. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin kalitesinden sorumlu olduğumuz bilinciyle ürün ve hizmet sunmak,
 3. Marka standartları doğrultusunda hizmet vermek ve ortaya çıkan hataları anında düzeltmeye yönelik bir yaklaşım göstermek,
 4. Kalite anlayışı, misafir odaklılık, çevreye verilen önemin arttırılması, iş güvenliği ve gıda güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın işlerini bilinçli, doğru ve güvenli bir şekilde yapmaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçlar sağlamak,
 5. Gıda, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı, hijyenik ve uygun ortamlarda, yasal mevzuat ve şartlara uygun çevreye zarar vermeden hizmet vermek, Yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise, bilgi ve deneyimlerimize göre en uygun bilimsel çözümleri araştırmak ve uygulamak,
 6. Ürün ve hizmetlerimizi, kaynakları israf etmeden ve çevreye zarar vermeden yerine getirmek,
 7. Çevreyle olan ilişkiyi sürekli olarak daha iyi biçimde anlamaya çalışmak ve her hangi bir olumsuz etkiden kaçınılması için teknik ve ekonomik açıdan gerekli olabilecek önlemleri almak,
 8. Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği risklerini tespit edip bunları en aza indirmek için sürekli çaba sarf etmek, ön görülemeyen olaylarla baş etmek üzere uygun acil durum planlarının yürürlükte olmasını sağlamak,
 9. Yönetim olarak çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar yürütmek,
 10. İş ortaklarımızdan kalitesi yüksek, çevresel açıdan güvenilir ve emniyetli iş yapmaları talep etmek,
 11. Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği performansına ilişkin ölçülebilir amaçlar tespit etmek ve bu amaçlarla elde edilen gelişmeleri karşılaştırmalı olarak takip etmek ve faaliyetlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek,
 12. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği ilkelerinin uygulanmasından tamamen sorumlu tutan ve tüm çalışanların Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği konusundaki kaygılarını ifade etmeye teşvik eden bir çalışma ortamı yaratılmasına imkân sağlamak,
 13. Kaliteyi etkileyen faaliyetleri ölçülebilir hale getirmek, sonuçlarını değerlendirerek Entegre Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,